Група за обележавање и следљивост животиња обавља послове који се односе на:

  • припрему програма обележавања животиња;
  • вођење централне базе о обележеним животињама и регистрованим фармама, објектима, транспортним средствима;
  • праћење кретања и следљивости обележених животиња;
  • израду програма везаних за обележавање и следљивост животиња и вођење централне базе;
  • припрему документације за блокаду газдинстава у централној бази на којима је утврђена заразна болест;
  • учествовање у припреми и реализацији пројеката за области обележавања и следљивости животиња;
  • обавља и друге послове из ове области.