Захтев за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за (карантирање животиња,семена за вештачко осемењавање,оплођене јајних ћелија и јаја за приплод из увоза)
Захтев за издавање сагласности за увоз нерегистрованог лека за употребу у ветеринарској медицини
Захтев за карантирање животиња
Образац за подношење захтева
Измена решења
Промена места карантина
Одустајање од захтева