Отварање налога (шпедиција) у систему граничне ветеринарске инспекције управе за ветерину

Формулар за отварање налога у оквиру јединственог информационог система Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – модул граничне ветеринарске инспекције Управе за ветерину можете преузети овде.

Формулар за гашење налога у оквиру јединственог ИС Министарства можете преузети овде.

Формулар за упис правних лица која нису регистрована кроз АПР можете преузети овде.

Исправно попуњене формуларе неопходно је послати на адресу: spedicija.vet@minpolj.gov.rs