ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 30. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 83/15), в.д. директор Управе за ветерину је дана 17.01.2017. године донео Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину.

План јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде.