План Јавних набавки за 2020.Годину

План Јавних набавки се може преузети овде.10.01.2020

Одлука о усвајању плана се може преузети овде.10.01.2020

Одлука о измени бр.1 Плана јавних набавки може преузети овде.26.03.2020

Измена 1 Плана јавних набавки може преузети може преузети овде.28.05.2020

Измена 2 Плана јавних набавки може преузети може преузети овде.29.06.2020