ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА КОРИСНИКА УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ

Текст позива можете преузети овде.

Записник о процени реалне вредности употребљиваних возила

Текст записника можете преузети овде.

Обавештење учесницима у поступку отуђења службених возила корисника Управе за ветерину

Текст обавештења можете преузети овде.

Одлука о избору најповољније понуде и додели уговора

Текст одлуке можете преузети овде.

Обавештење учесницима у поступку отуђења службених возила корисника Управе за ветерину

Текст обавештења можете преузети овде. (Неважеће)

Одлука о избору најповољније понуде и додели уговора

Текст одлуке можете преузети овде. (Неважеће)