Правилник о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга

Правилник о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга број 404-02-317/2023-05 од 13.11.2023. године може се преузети овде.

Напомена: Правилник број 110-00-00249/1/2015-05 доношењем овог Правилника престаје да важи.