Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. година
Одлука о критеријумима за вредновање и начину бодовања пријава ветеринарских станица и клиника које учествују на конкурсу за уступање послова из програма мера за период 2014-2016. године
Формулар пријаве за јавни конкурс за доделу терена по програму мера здравствене заштите животиња за 2014-2016. годину
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 24/2014
Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 52/2014
Информација у вези објављене Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016. године
Одлука о избору правних лица
Одлука о измени Одлуке о избору правних лица
Обавештење о потписивању уговора за спровођење Програма мера 2014-2016. и спровођењу Програма мера здравствене заштите животиња у 2014. години
Поновљен Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014–2016. година
Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за територије општина Kрагујевац, Сурдулица, Ћуприја и Прокупље
Oдлука о избору правних лица по поновљеном конкурсу за део општине Прокупље