Образац захтева за упис објеката у регистар објеката
Образац захтева за упис објеката у регистра одобрених објеката
Захтев и таксе – Регистрација објеката
Захтев и таксе – Одобравање објеката
Захтев и таксе – Допуна делатности
Захтев и таксе – Промена оператера
Захтев и таксе – Промена података
Захтев за Брисање објеката из Регистра објеката/Регистра одобрених објеката