Резултати конкурса за послове из програма мера здраствене заштите животиња за период 2017-2019 за општину Бач

Резултати конкурса (објављени у Сл.Гласнику Републике Србије бр.30/2019 од 25.04.2019)  могу се преузети овде.