Набавка услуге – пројектног програмирања развоја и риск менаџмента у информационом систему Управе за ветерину

Набавка услуге – пројектног програмирања развоја и риск менаџмента у информационом систему Управе за ветерину број 404-02-96/2023-05

Позив преузети овде.

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  10.03.2023.