ОДРЖАНЕ ЧЕТИРИ СИМУЛАЦИОНЕ ТЕРЕНСКЕ ВЕЖБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ТЕМУ БОЛЕСТИ СЛИНАВКЕ И ШАПА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије уз подршку светске организације за храну и пољопривреду (FAO) и Eвропске комисије за контролу болести Слинавке и Шапа (EuFMD)  и друге сличне прекограничне (FAST) болести животиња спровело је четири националне теренске симулационе вежбе везану за поступања у случају сумње на појаву болести слинавке и шапа.

Узимајући у обзир неповољну епизоотиолошку ситуацију по питању појаве и ширења заразне болести слинавке и шапа у Турској, као и реалну опасност од појаве ове болести на територији Републике Србије због интезивног међународног саобраћаја, Управа за ветерину препознала је као приоритет организацију и спровођење теренских вежби, да би се проверила спремност целокупне ветеринарске службе те проверили и унапредили протоколи и процедуре за поступање и контролу ове веома контагиозне заразне болести, која би својом појавом могла угрозити државу и друштво, уз девастирајуће последице на целокупну економију земље.

Вежбе су припремљене и спроведене уз техничку и оперативну подршку Eвропске комисије за контролу болести Слинавке и Шапа (EuFMD) и друге сличне, тзв. брзе (FAST) болести животиња, у периоду од 22.05. – 31.05.2023.године.

Сценарио за вежбе, као и пратећа техничка  и планска документа припрмљени су од стране организационог тима, који је поред три представника EuFMD-ија (који су такође ушествовали у улози водитеља и евалуатора приликом спровођења вежби) укључивао и службенике одсека за здравње животиња, Управе за ветерину.

Специфични предмети вежбе обухватали су:

  1. Спровођење биосигурносних протокола, односно примену мера приликом уласка и одласка са газдинства када постоји сумња на болест слинавке и шапа;
  2. Спровођење процедуре за клинички преглед пријемчивих животињских врста;
  3. Спровођење процедуре за узимање и паковање узорака потребних за лабораторијску дијагностику;
  4. Спровођење епизоотиолошког увиђаја.

Вежбе су спроведене у Мачванском, Средњебанатском, Пиротском и Расинском округу уз сарадњу специјалистичких института у оквиру своје надлежности на епизоотиолошким подручјима, и то: Ветеринарски специјалистички институти „Шабац“, „Зрењанин“, „Ниш“ и „Краљево“. Као критеријуми за избор локација узети су у обзир центри за брза реаговања и погранична подручја препозната као зоне високог ризика.

Вежбе су одржане на следећим локацијама:

– 23.05.2023.године на фарми музних грла Пољопривредне школе у Шапцу, уз учешће ветеринарских инспектора и теренских ветеринара – клиничара из Мачванског и Колубарског управног округа, епизоотиолога и патолога из ВСИ„Шабац“;

– 25.5.2023.године на фарми музних крава у Куману у Средњебанатском управном округу уз учешће ветеринарских инспектора и теренских ветеринара – клиничара из Средњебанатског и Севернобанатског округа, епизоотиолога и патолога из ВСИ„Шабац“;

– 29.05.2023.године фарма музних крава у селу Бело Поље у Пиротском управном округу уз учешће ветеринарских инспектора и  теренских ветеринара – клиничара из Пиротског, Јабланичког и Нишавског округа, епизоотиолога и патолога из ВСИ„Ниш“ и

– 31.05.2023.године фарма говеда у насељу Адрани у Расинском управном округу уз учешће ветеринарских инспектора и теренских ветеринара – клиничара из Расинског, Рашког, Златиборског и Моравичког управног округа, епизоотиолога и патолога из ВСИ„Краљево“.

Активности организационог тима вежби обухватале су и посете одабраним газдинствима у данима који су претходили дану спровођења вежби, уз представнике релевантних Специјалистичких ветеринарских института. Јавност је о овој активности била обавештена путем медија (Агро ТВ, линк: https://www.youtube.com/watch?v=NuCAnx7IDbg&list=PLjfxg3jTGlNyqvrEKC9khuIUquktn0e6K&index=1).  Такође, Управа за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, службено је обавестила и светску организацију за здравље животиња (WOAH) о организацији и спровођењу симулационих вежби.

Закључак са одржаних вежби је да је ветеринарска служба Републике Србије спремна да ефикасно одговори на појаву слинавке и шапа, као и да постоји добра опремљеност у погледу расположивих кадровских и техничких ресурса као и опреме за брзо реаговање у случају појаве болести а у циљу њеног сузбијања, спречавања ширења и искорењивања.