СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК (РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ИСТЕКАО ЈЕ 05.10.2022. ГОДИНЕ)

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК – ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ, ОГЛАШЕНОМ ДАНА 27.09.2022. ГОДИНЕ (РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ИСТЕКАО ЈЕ 05.10.2022. ГОДИНЕ)

1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Нови Сад, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Новом Саду, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:
3АИ2709221ИН414

2. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за здравље и добробит животиња, Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Сремској Митровици, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:

3АИ2709222ИН411

3. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Крушевац, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Крушевцу, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:

3АИ2709223ИН413

4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Врање, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Врању, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:
3АИ2709224ИН415