СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

  1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Нови Сад, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Новом Саду, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:

3АИ2709221ИН414

  1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за здравље и добробит животиња, Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Сремској Митровици, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:

3АИ2709222ИН411

  1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Крушевац, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Крушевцу, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:

3АИ2709223ИН413

  1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Врање, Одељење ветеринарске инспекције, у звању самостални саветник, са местом рада у Врању, Управа за ветерину – 1 извршилац, радни однос на неодређено време:

3АИ2709224ИН415