Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда

Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Одлука о додели […]

RASFF ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЛАЗУ ЛИСТЕРИЈА У ВИРШЛАМА УВЕЗЕНИМ ИЗ ИТАЛИЈЕ

Од стране система за брзо обавештавање Европске уније /RASFF добили смо обавештење бр. 2022.4497 као хитност да је производ у типу барене кобасице бренда „Wudy“, увежен из Италије, контаминиран бактеријом листеријом.

Јавна набавка – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.17.09.2022 Одлука о додели уговора може се преузети овде.29.09.2022 Обавестење о додели уговора може се преузети овде

Јавна набавка – електричне енергије

Јавни позив може се преузети овде.01.07.2022 Одговор 1 може се преузети овде.13.07.2022 Одговор 2 може се преузети овде.13.07.2022 Јавни позив – пречишћени текст може се преузети овде.13.07.2022 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.13.07.2022 Одлука о додели уговора може […]

Јавна набавка добара – туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу

Јавни позив може се преузети овде.30.06.2022 Одлука о додели уговора може се преузети овде.01.08.2022 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.02.08.2022

ИНТЕРНИ КОНКУРС У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ – 22.06.2022. ГОДИНЕ

Текст конкурса може се преузети овде. Образац пријаве за рм може се преузети овде. Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак може се преузети овде. Листа кандидата који су испунили мерила за избор може […]