Јавна набавка услугa – Одржавање хардверске инфраструктуре са администрацијом и одржавањем системских програма

Јавна набавка услугa – Одржавање хардверске инфраструктуре са администрацијом и одржавањем системских програма број 404-02-242/2023-05 Позив преузети овде.

Набавка услуге – Редовна годишња провера усклађености Акта о безбедности информацијама са израдом нових процедура

Набавка услуге – Редовна годишња провера усклађености Акта о безбедности информацијама са израдом нових процедура број 404-02-232/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 02.06.2023

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и ажурирању сајта Управе за ветерину

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и […]

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији број 404-02-203/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 23.05.2023

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и ажурирању сајта Управе за ветерину – ОБУСТАВЉЕНО

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и […]

Јавна набавка – Услугa реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Јавна набавка – Услугa реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње број 404-02-00193/2023-05 […]