Одељење за ветеринарско јавно здраство

Тамара Бошковић, начелник

e-mail:tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 311 76 57

Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла

Љиљана Ивањац , Шеф одсека

e-mail:ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 26 04 884

Објекти за клање и прераду меса

Катарина Молеровић-Стојковић, саветник

e-mail: katarina.molerovic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 31 22 098

Објекти за производњу и прераду млека

Анђелика Медаковић, саветник

e-mail: andjelika.medakovic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 31 22 098

Објекти за складиштење хране , пуњење и паковање меда,центри за паковање јаја

Ана Милекић, саветник

e-mail: ana.milekic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 31 22 098

Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој,успостављање и одржавање система за управљање споредним производима животињског порекла

Славица Николић-Стајковић, Шеф групе

е-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs

тел: 011 26 04 629

Објекти за храну за животиње

Миодраг Глуховић, самостални саветник

е-mail: miodrag.gluhovic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 26 04 629

Одобравање објеката за сакупљање,прераду и уништавање споредних производа животињског порекла

Биљана Мердовић, Саветник

е-mail: biljana.merdovic@minpolj.gov.rs

тел/факс: 011 26 04 629