Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
Препорука за унос података у апликацију за вакцинацију живине против Салмонеле
Вакцинација живине – потврда
План за спровођење вакцинације против салмонела категорија 1
Евиденција јата – формулар за прикупљање података
Упутство за унос података – Евидентирање јата
Правилник о измени Правилника о утврђивању мера за рано отрикавање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
Приручник за узроковање на Salmonella SPP код јата живине
Образац за узорковање јата живине  може се преузети  
Образац за узорковање за инкубаторске станице  може се преузети