Јавна набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције

Дана 25.08.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције, број 404-02-327/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка мале вредности – Смештај сервера ветеринарског информационог система – Централне базе података

Дана 16.08.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Смештај сервера ветеринарског информационог система – Централне базе података, број 404-02-303/2016-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe […]