Извештај о извршеним контролама угоститељских објеката на Дивчибарама

Поступајући по налогу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, републички ветеринарски инспектори  са централног  и локалног нивоа извршили су ванредну инспекцијску контролу субјеката у пословању храном, односно угоститељских објеката “Кондор-Тис“ д.о.о. […]

Јавна набавка мале вредности – Рачунарска опрема и штампачи

Дана 01.11.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Рачунарска опрема и штампачи, број 404-02-383/2016-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe […]