Јавна набавка мале вредности – Тонери за штампаче и фотокопир апарате

Дана 23.01.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавнe набавкe мале вредности –  Тонери за штампаче и фотокопир апарате, број 404-02-20/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa […]

Јавна набавка – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Дана 23.01.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова, број 404-02-17/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти […]

Јавне набавке – Претходна обавештења

Претходно обавештење за јавну набавку услуга – штампање службених легитимација за ветеринарске инспекторе и граничне ветеринарске инспекторе Републике Србије можете преузети овде. Претходно обавештење за јавну набавку – услуге превођења можете […]

Јавнa набавкa услуга – реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Управа за ветерину – Министарства пољопривреде и заштите животне средине, покренула је дана 13.01.2017. године, поступак јавнe набавкe услуга –  реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других […]