Јавна набавка мале вредности – Услуге чишћење службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама)

Дана 07.09.2018. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Услуге чишћење службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама), број 404-02-366/2018-05. […]

Јавна набавка услуга – набавка образаца за потребе ветеринарске инспекције

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација услуге штампања образаца може се преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. Facebook Twitter Linkedin Email