Јавна набавка услуга – Одржавање информационог система „ AIMCS“ (систем обележавања говеда, оваца и коза) и ветеринарског информационог система „ВетУП

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација одржавање информационог система може се преузети овде. Одговор на захтев може се преузети овде. Измена конкурсне документације одржавање информационог система може […]

Појачане контроле ветеринарске инспекције

Ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде планирају појачан надзор над прометом хране животињског порекла у време наступајућих празника. Појачан надзор у промету се обавља у складу са принципима анализе ризика (ризична места, […]

Јавна набавка услуга – Одржавање информационог система (по партијама)

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација одржавање информационог система може се преузети овде. Одлука о обустави поступка за партију 2  може се преузети овде. Одлука о обустави […]

Јавна набавка услуга – пнеуматици за службена возила

Позив за подношење понуде може се преузети овде. Конкурсна документација пнеуматици за службена возила може се преузети овде. Обавештење о продузењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара пнеуматици за […]

Јавна набавка мале вредности – Услуге чишћење службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама)

Дана 07.09.2018. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Услуге чишћење службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама), број 404-02-366/2018-05. […]

Јавна набавка услуга – набавка образаца за потребе ветеринарске инспекције

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација услуге штампања образаца може се преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. Facebook Twitter Linkedin Email

Rasff обавештење о налазу фрагмената пластике у воћном јогурту „аctivia danone“

Од стране Европске комисије, кроз Систем брзог обавештавања за храну и храну за животиње –RASFF,дана 28.08.2018.године, добили смо обавештење бр.2018.2300, као „алерт-хитност“,o налазу фрагмената пластике у воћном јогурту са укусом  јагоде […]

Јавна набавка мале вредности услуга – смештај сервера ветеринарског информационог система Централне базе

Позив за подношење понуда сервер 2018 може се преузети овде. Конкурсна документација смештај сервера ветеринарског информационог система Центарлне базе може се преузети овде. Одлука о обустави поступка смештај сервера ветеринарског информационог […]

Јавна набавка добара – погонско гориво за службене аутомобиле (по партијама)

Дана 19.07.2018. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке добара – погонско гориво за службене аутомобиле (по партијама), број 404-02-320/2018-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa […]