Јавна набавка добара – туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивања на туберкулозу (туберкулинско тестирање код свих врста говеда старијих од 6 недеља ради раног откривања туберкулозе и утврђивања статуса газдинстава говеда)

Позив за подношење понуда  може се преузети овде. Конкурсна документација може се преузети овде. Измена 1 конкурсне документације може се преузети овде. Измена 2 конкурсне документације може се преузети овде. Допис […]

Јавна набавка услуга – реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Позив за подношење понуда  може се преузети овде. Конкурсна документација може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка услуга – Сервисирање и одржавање службених возила са уградњом резервних делова

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Одлука о измени уговора може се преузети овде. Обавештење […]