Јавна набавка у отвореном поступку добара – набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

Позив за подношење понуде може се преузети овде.19.11.2019 Конкурсна документација може се преузети овде.19.11.2019 Одлука о закљученим оквирним споразумом може се преузети овде.23.12.2019 Обавештење о закљученом оквирном споразуму може се преузетиовде.13.01.2019 […]

Посета GFTADs експертске мисије за афричку кугу свиња Србији

Прошле недеље је Управу за ветерину посетила GFTADs експертска мисија за афричку кугу свиња. Циљ ове мисије је било сагледавање тренутне ситуације у вези појаве афричке куге свиња у Србији као […]

Јавна набавка мале вредности услуге – транспорта отпада I категорије

Позив за подношење понуде може се преузети овде.03.12.2019 Конкурсна документација може се преузети овде.03.12.2019 Одлука о додели уговора може се преузети овде.12.12.2019 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.20.12.2019 Facebook […]

Јавна набавка добара – туберкулин за примену на животињама(лек за дијагностичко испитивања на туберкулозу)

Позив за подношење понуде може се преузети овде.18.11.2019 Конкурсна документација може се преузети овде.18.11.2019 Предлог за увоз може се преузети овде.18.11.2019 Одговор 1 може се преузети овде. 20.11.2019 Одговор 2 може […]

Јавна набавка добара – рачунарска опрема

Позив за подношење понуде може се преузети овде.30.10.2019 Конкурсна документација може се преузети овде.30.10.2019 Одлука о додели уговора може се преузети овде.08.11.2019 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.21.11.2019 Facebook […]

Јавна набавка добара – мобилни телефони (ново)

Конкурсна документација (ново) може се преузети овде. 04.09.2019 Позив за подношење понуде (ново) може се преузети овде. 04.09.2019 Одлука о додели уговора може се преузети овде. 13.09.2019 Обавештење о закљученом уговору […]

Jавна набавка мале вредности добара – унапређење информационог система Управе за ветерину успостављањем тестног окружења

Позив за подношење понуда  може се преузети овде.10.10.2019 Конкурсна документација  може се преузети овде.10.10.2019 Одлука о додели уговора  може се преузети овде. 21.10.2019 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.28.10.2019 […]

Јавна набавска мале вредности чишћења службених просторија на граничним прелазима и ветеринарске инспекције града Београда(по партијама)

Позив за подношење понуде може се преузети овде. 09.09.2019 Конкурсна документација може се преузети овде. 09.09.2019 Одлука о додели уговора за партију 1 и партију 2 може се преузети овде.  24.09.2019 […]

Јавна набавка добара – мобилни телефони

Позив за подношење понуде може се преузети овде. Конкурсна документација може се преузети овде. Измена конкурсне докуменатације може се преузети овде. Одлука о обустави поступка може се преузети овде. Обавештење о […]