Обавештење за кориснике ловишта у Републици Србији

У складу са актуелном епизоотиолошком ситуацијом која је условљена појавом Афричке куге свиња (АКС) у ловиштима Борског и Пиротског управног округа,у циљу контроле спречавања ,ширења и сузбијања болести, Управа за ветерину […]

Јавна набавка – сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Позив за подношење понуда може се преузети овде.29.01.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.29.01.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.13.03.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.26.03.2020 Facebook […]

Јавна набавка – вакцина против болести плавог језика за овце

Позив за подношење понуда може се преузети овде.23.01.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.23.01.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.26.02.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.13.03.2020 Facebook […]

Јавна набавка услуга – одржавање хардвера и системског софтвера информационог система Управе за ветерину

Позив за подношење понуде може се преузети овде.16.01.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.16.01.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.28.01.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.11.02.2020 Facebook […]

Јавна набавка услуга – одржавање,развој информационих система Управе за ветерину(основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одржавања и развоја

Позив за подношење понуде може се преузети овде.17.01.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.17.01.2020 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава може се преузети овде.24.01.2020 Измена конкурсне документације може се преузети […]

Јавна набавка – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Позив за подношење понуда може се преузети овде.15.01.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.15.01.2020 Измена конкурсне документације може се преузети овде.16.01.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.27.01.2020 Обавештење о […]

Jавна набавка – услуге превођења

Позив за подношење понуде може се преузети овде.14.01.2020 Конкурсна документација може се преузети овде.14.01.2020 Одлука о додели уговора може се преузети овде.14.02.2020 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.02.03.2020 Facebook […]