Јавна набавка услуга – сервисирање и одржавање службених возила са уградњом резервних делова за Партију 4 и Партију 6

Јавни позив може се преузети овде.15.04.2021 Одлука о додели уговора за партију 4 може се преузети овде.19.05.2021 Одлука о додели уговора за партију 6 може се преузети овде.01.06.2021 Обавештење додели уговора за партију 4 може се преузети овде.09.06.2021 Обавештење додели […]

Јавна набавка услуга – смештај ветеринарског информационог система Централне базе

Јавни позив може се преузети овде.13.04.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.26.04.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.01.06.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка услуга – одржавање развојних продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Јавни позив може се преузети овде.07.04.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.21.04.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.13.05.2021 Facebook Twitter Linkedin Email