Јавна набавка добара – унапређење Firewall инфраструктуре са обезбеђивањем одговарајућих Firewall уређаја и система за управљање мрежним саобраћајем (Switch)

Јавни позив може се преузети овде.15.06.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.28.06.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.15.07.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Обавештење поводом захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Дана 11.05.2021. године, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа,
Управа за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде примила је 126
истоветних Захтева за информацијама од јавног значаја, послатих од стране различитих
физичких лица

Јавна набавка добара – електричне енергије

Јавни позив може се преузети овде.09.06.2021 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.15.06.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.22.06.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.22.07.2021 Facebook Twitter Linkedin Email