Јавна набавка – тонера за штампаче и фотокопир апарате

Јавни позив може се преузети овде.18.08.2021 Одговор 1 може се преузети овде.23.08.2021 Одговор 2 може се преузети овде.24.08.2021 Одговор 3 може се преузети овде.25.08.2021 Одлука о додели оквирног споразума може се преузети овде.01.09.2021 Одлука о додели оквирног споразума може се преузети овде.20.09.2021 […]

Јавна набавка добара – туберкулина за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу

Јавни позив може се преузети овде.14.08.2021 Одлука о додели оквирног споразума може се преузети овде.20.09.2021 Обавештење о додели оквирног споразума може се преузети овде.23.09.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка добара – аутомобила за потребе Управе за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.04.08.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.09.09.2021 Одлука о обустави поступка може се преузети овде.01.10.2021 Обавештење о обустави поступка може се преузети овде.01.10.2021 Facebook Twitter Linkedin Email