Јавна набавка услуге – реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Јавни позив може се преузети овде.04.02.2021

Јавни позив – пречишћени текст може се преузети овде.19.02.2021

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде.19.02.2021

Образац структуре цена може се преузети овде.19.02.2021

Одговор 1 може се преузети овде.01.03.2021

Исправка – ново обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде.02.03.2021

Одлука о додели уговора може се преузети овде.16.03.2021

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.24.03.2021