Набавка услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури

Набавка услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури број 001550637 2024 14841 005 000 405 023

Позив преузети овде.

Извештај о приспелим понудама за набавку Услуга обезбеђивања сигурносних копија, антивирус заштите клијената и сервера, аутоматизовање сертификације докумената, централизација размена података, консолидација докумената и оптимизација капацитета за смештај података према организационој структури може се преузети овде. 08.05.2024.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.  24.05.2024.