Регистрација и одобравање објеката за храну животињског порекла – велики капацитет
Регистрација и одобравање објеката за храну животињског порекла – мали капацитет
Регистрација и одобравање објеката за храну за животиње
Регистрација и одобравање објеката за споредне производе животињског порекла
Регистрација и одобравање објеката за извоз – храна,храна за животиње и споредни производи