Јавна набавка мале вредности – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Дана 14.02.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи […]

Јавна набавка услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Дана 03.02.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина, број 404-02-47/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. […]

Јавна набавка мале вредности – Тонери за штампаче и фотокопир апарате

Дана 23.01.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавнe набавкe мале вредности –  Тонери за штампаче и фотокопир апарате, број 404-02-20/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa […]

Јавна набавка – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Дана 23.01.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова, број 404-02-17/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти […]

Јавне набавке – Претходна обавештења

Претходно обавештење за јавну набавку услуга – штампање службених легитимација за ветеринарске инспекторе и граничне ветеринарске инспекторе Републике Србије можете преузети овде. Претходно обавештење за јавну набавку – услуге превођења можете […]

Јавнa набавкa услуга – реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Управа за ветерину – Министарства пољопривреде и заштите животне средине, покренула је дана 13.01.2017. године, поступак јавнe набавкe услуга –  реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других […]

Јавна набавка мале вредности – Рачунарска опрема и штампачи

Дана 01.11.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Рачунарска опрема и штампачи, број 404-02-383/2016-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe […]

Јавна набавка мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе

Дана 19.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе, број 404-02-260/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка мале вредности – Пнеуматици за службена возила (зимске гуме)

Дана 17.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Пнеуматици за службена возила (зимске гуме), број 404-02-379/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email