Набавка услуге – пројектног програмирања развоја и риск менаџмента у информационом систему Управе за ветерину

Набавка услуге – пројектног програмирања развоја и риск менаџмента у информационом систему Управе за ветерину број 404-02-96/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  10.03.2023. Facebook Twitter […]

Набавка услуга – чишћењe просторија ветеринарске инспекције града Београда

Набавка услуга – чишћењe просторија ветеринарске инспекције града Београда број 404-02-79/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  10.03.2023. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка добара – електрична енергија

Јавна набавка добара – електрична енергија бр. 404-02-59/2023-05 Позив преузети овде. Одговор 1 преузети овде. 17.02.2023 Одлука о додели уговора може се преузети овде.  24.02.2023. Обавештење о додели уговора може се […]

ПОЗИВ ГАЗДИНСТВИМА ДА АЖУРИРАЈУ ПОДАТКЕ О ЖИВОТИЊАМА ЗБОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ

У складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину. При регистрацији, свако газдинство добија […]