Јавна набавка у отвореном поступку добара – набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

Позив за подношење понуде може се преузети овде.19.11.2019 Конкурсна документација може се преузети овде.19.11.2019 Одлука о закљученим оквирним споразумом може се преузети овде.23.12.2019 Обавештење о закљученом оквирном споразуму може се преузетиовде.13.01.2019 […]

Посета GFTADs експертске мисије за афричку кугу свиња Србији

Прошле недеље је Управу за ветерину посетила GFTADs експертска мисија за афричку кугу свиња. Циљ ове мисије је било сагледавање тренутне ситуације у вези појаве афричке куге свиња у Србији као […]

Јавна набавка мале вредности услуге – транспорта отпада I категорије

Позив за подношење понуде може се преузети овде.03.12.2019 Конкурсна документација може се преузети овде.03.12.2019 Одлука о додели уговора може се преузети овде.12.12.2019 Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.20.12.2019 Facebook […]