Јавна набавка услуга – штампање пасоша за говеда и кућне љубимце

Јавни позив може се преузети овде.09.02.2021 Образац структуре цене може се преузети овде.26.02.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.12.03.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.25.03.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка услуге – реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Јавни позив може се преузети овде.04.02.2021 Јавни позив – пречишћени текст може се преузети овде.19.02.2021 Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива може се преузети овде.19.02.2021 Образац структуре цена може се преузети овде.19.02.2021 Одговор 1 може […]

Јавна набавка услуга – одржавање и развој информационих система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одржавања и развоја

Јавни позив може се преузети овде.30.01.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.08.03.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.12.03.2021 Facebook Twitter Linkedin Email