Јавна набавка услуга – штампање пасоша за говеда и кућне љубимце

Јавни позив може се преузети овде.09.02.2021

Образац структуре цене може се преузети овде.26.02.2021

Одлука о додели уговора може се преузети овде.12.03.2021

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.25.03.2021