Јавна набавка услуга – чишћења службених просторија на граничном прелазу и просторија ветеринарске инспекције града Београда

Јавни позив може се преузети овде.21.09.2021 Јавни позив пречишћен текст може се преузети овде.21.09.2021 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.21.09.2021 Одговор на захтев може се преузети овде.21.09.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка – тонера за штампаче и фотокопир апарате

Јавни позив може се преузети овде.18.08.2021 Одговор 1 може се преузети овде.23.08.2021 Одговор 2 може се преузети овде.24.08.2021 Одговор 3 може се преузети овде.25.08.2021 Одлука о додели оквирног споразума може се преузети овде.01.09.2021 Одлука о додели оквирног споразума може се преузети овде.20.09.2021 […]

Јавна набавка добара – туберкулина за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу

Јавни позив може се преузети овде.14.08.2021 Одлука о додели оквирног споразума може се преузети овде.20.09.2021 Обавештење о додели оквирног споразума може се преузети овде.23.09.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка добара – аутомобила за потребе Управе за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.04.08.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.09.09.2021 Одлука о обустави поступка може се преузети овде.01.10.2021 Обавештење о обустави поступка може се преузети овде.01.10.2021 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка – пнеуматика за службена возила

Јавни позив може се преузети овде.21.07.2021 Одговор 1 може се преузети овде.26.07.2021 Јавни позив пречишћен текст може се преузети овде.27.07.2021 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.27.07.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.10.08.2021 Обавештење о додели […]

Јавна набавка – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавни позив може се преузети овде.17.07.2021 Јавни позив пречишћен текст може се преузети овде.19.07.2021 Исправка – обавештење о изменама може се преузети овде.19.07.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.13.08.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.26.08.2021 Facebook […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Текст конкурса може се преузети овде. Образац пријаве за рм 1 може се преузети овде. Образац пријаве за рм 2 може се преузети овде. Образац пријаве за рм 3 може се преузети овде. Образац пријаве […]

Јавна набавка добара – унапређење Firewall инфраструктуре са обезбеђивањем одговарајућих Firewall уређаја и система за управљање мрежним саобраћајем (Switch)

Јавни позив може се преузети овде.15.06.2021 Одлука о додели уговора може се преузети овде.28.06.2021 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.15.07.2021 Facebook Twitter Linkedin Email