Јавна набавка добара – рачунарска опрема за коришћење е писарнице за потребе Одељења ветеринарске инспекције

Јавна набавка добара – рачунарска опрема за коришћење е писарнице за потребе Одељења ветеринарске инспекције број 000464092 2023 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора може […]

ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ПРОДАЈЕ РИБЕ ТОКОМ ПОСТА

За време Божићног поста, када је повећан промет свеже и смрзнуте рибе, ветеринарска инспекција, поред редовних инспекцијских надзора, спроводи и ванредне контроле, на основу процене ризика, са посебним освртом на места […]

Правилник о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга

Правилник о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и […]

Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину број 000274586 2023 14841 005 000 405 […]

Јавна набавкa услуга – Одржавање и унапређење рачунарског система, риск менаџмента и мониторинг удаљених локација са консалтинг услугама

Јавна набавка услуга – Одржавање и унапређење рачунарског система, риск менаџмента и мониторинг удаљених локација са консалтинг услугама број 000314509 2023 14841 005 000 405 001 Позив преузети овде. Одлука о […]

Епизоотиолошка ситуација авијарне инфлуенце у Републици Србији

Авијарна инфлуенца (АИ) је веома контагиозна заразна болест, изазвана вирусима инфлуенце типа А. Резервоар и вектор вируса авијарне инфлуенце представљају одређене врсте миграторних дивљих птица (гуске, патке, лабудови), чије је станиште […]