Епизоотиолошка ситуација авијарне инфлуенце у Републици Србији

Авијарна инфлуенца (АИ) је веома контагиозна заразна болест, изазвана вирусима инфлуенце типа А. Резервоар и вектор вируса авијарне инфлуенце представљају одређене врсте миграторних дивљих птица (гуске, патке, лабудови), чије је станиште […]

Јавна набавка услуге – Чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама)

Јавна набавка услуге – Чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама) број 404-02-319/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора за Партију 1 може […]

Наредба о изменама и допуни Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња

Наредба о изменама и допуни Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију(„Службени гласник РС“, […]

Набавка услуге – пружања подршке иницијалне имплементације и коришћења е писарнице

Набавка услуге – пружања подршке иницијалне имплементације и коришћења е писарнице број 404-02-320/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 02.10.2023 Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка услуге – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавна набавка услуге – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину број 404-02-305/2023-05 Позив […]