Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 2,3,6 и 8

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 2,3,6 и 8 број 404-02-249/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о обустави поступка за Партију 3 може […]

ОДРЖАНЕ ЧЕТИРИ СИМУЛАЦИОНЕ ТЕРЕНСКЕ ВЕЖБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ТЕМУ БОЛЕСТИ СЛИНАВКЕ И ШАПА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије уз подршку светске организације за храну и пољопривреду (FAO) и Eвропске комисије за контролу болести Слинавке и Шапа (EuFMD)  и друге сличне прекограничне (FAST) […]

Набавка услуге – Преузимање и превоза споредних производа животињског порекла Категорије 1 са граничних прелаза Републике Србије

Набавка услуге преузимање и превоза споредних производа животињског порекла Категорије 1 са граничних прелаза Републике Србије број 404-02-248/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 06.07.2023 Facebook […]

Јавна набавка услугa – Одржавање хардверске инфраструктуре са администрацијом и одржавањем системских програма

Јавна набавка услугa – Одржавање хардверске инфраструктуре са администрацијом и одржавањем системских програма број 404-02-242/2023-05 Позив преузети овде. Одговор 1 може се преузети овде. 09.06.2023 Одговор 2 може се преузети овде. 13.06.2023 Одговор […]

Јавна набавка добара – Коммваулт подршка произвођача и проширење

Јавна набавка добара – Коммваулт подршка произвођача и проширење број 404-02-219/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. 16.06.2023 Обавештење о додели уговора може се преузети овде. […]

Набавка услуге – Редовна годишња провера усклађености Акта о безбедности информацијама са израдом нових процедура

Набавка услуге – Редовна годишња провера усклађености Акта о безбедности информацијама са израдом нових процедура број 404-02-232/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 02.06.2023 Facebook Twitter […]

Јавна набавка услуга одржавања и развоја ИТЦМ модула за потребе Управе за ветерину

Јавна набавка услуга одржавања и развоја ИТЦМ модула за потребе Управе за ветерину број 404-02-220/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. 21.06.2023 Обавештење о додели уговора […]

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и ажурирању сајта Управе за ветерину

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и […]

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији број 404-02-203/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 23.05.2023 Facebook […]