Јавна набавка мале вредности – Пнеуматици за службена возила (летње гуме)

Дана 24.03.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Пнеуматици за службена возила (летње гуме), број 404-02-108/2016-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa […]

Јавна набавка услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Дана 21.03.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина, број 404-02-96/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка мале вредности – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину (по партијама)

Дана 16.03.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи […]

Акцијска контрола промета хране животињског порекла на пијаци „Бубањ Поток“

Републичка ветеринарска инспекција је у сарадњи са комуналном полицијом, у суботу 12.3.2016.године, извршила службену контролу промета хране животињског порекла на робној пијаци у Бубањ Потоку. Контролисано је пет физичких лица који су […]

Јавна набавка – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Дана 14.03.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова, број 404-02-55/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка – Услуге одржавања и развоја софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI)

Претходно обавештење за јавну набавку – услуге одржавања и развоја софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI) можете преузети овде. Facebook Twitter Linkedin Email