Јавна набавка мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе

Дана 19.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе, број 404-02-260/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка мале вредности – Пнеуматици за службена возила (зимске гуме)

Дана 17.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Пнеуматици за службена возила (зимске гуме), број 404-02-379/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавна набавка услуга – одржавање и развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI)

Дана 03.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – одржавање и развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI), број 404-02-321/2016-05. Facebook Twitter Linkedin Email