Јавна набавка услуга – реализација Плана и Програма системског праћења резидуа фармаколошких,хормонских и других штетних материја код животиња,производ животињског порекла,хране и животињског порекла хране за животиње за 2018.годину

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – реализација Плана и Програма системског праћења резидуа фармаколошких,хормонских и других штетних материја код животиња,производ животињског порекла,хране и животињског порекла хране за животиње ЈН 0-3/2018 […]

Јавна набавка добара – Вакцина против болести квргаве коже говеда за 2018.годину

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добара- вакцина против болести квргаве коже говеда ЈН О – 2/2018  овде. Позив за подношење понуда Нодуларни Дерматитис за 2018.годину овде. Одлука о […]

Јавна набавка мале вредности – Тонери за штампаче и фотокопир апарате за 2018.годину

Дана 25.01.2018. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавнe набавкe мале вредности –  Тонери за штампаче и фотокопир апарате, број 404-02-20/2017-05. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – тонери […]