ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА 2018. годину

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – осигурање возила  ЈН МВ 06/2018   може се преузети овде. Позив за подношење понуда о обавештењу 2018  ЈН МВ 06/2018   може се преузети […]

Јавна набавка услуга – сервисирање и одржавање службених возила са уградњом резервних делова за 2018.годину

Дана 5.02.2018. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – сервисирања и одржавања службених за уградњом резервних делова, број  404-02-77/2018-05. Позив за подношење понуда за сервисирање за 2018.годину  […]