Србија добила статус занемарљивог ризика на „болест лудих крава“

В.д директора Управе за ветерину Емина Милакара, са својим сарадницима, 30. маја 2019. године на Генералној Скупштини Међународне организације за здравље животиња (ОIE), пред  учесницима 182 земље, добила је сертификат о […]

Радни састанак представника Управе за ветерину Републике Србије и Сектора за ветеринарство Републике Српске

У Управи за ветерину одржан је радни састанак са делегацијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  Сектора за ветеринарство Републике Српске где су в.д директор Управе за ветерину, Емина Милакара и помоћник министра Републике […]

Јавна набавка услуга – успостављање и одржавање Ветгис апликације и одржавање и развој СМТС апликације

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација мале вредности може се преузети овде. Позив за подношење понуда (ново) може се преузети овде. Конкурсна документација мале вредности (ново) може […]

Јавна набавка у отвореном поступку услуга – одржавања хардвера и системског софтвера

Позив за подношење понуда  може се преузети овде. Конкурсна документација  може се преузети овде. Измена 1 Конкурсне документације  може се преузети овде. Измена 1 Конкурсне документације  може се преузети овде. Обавештење […]

Јавна набавка образаца за ветеринарску инспекцију

Позив за подношење понуда  може се преузети овде. Конкурсна документација  може се преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. Обавештење о закљученом уговору  може се преузети овде. Facebook […]

Јавна набавка добара – набавка електричне енеригије

Позив за подношење понуда може се преузети овде. Конкурсна документација мале вредности може се преузети овде. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  може се преузети овде. Измена 1 Kонкурсне документације  […]

Јавна набавка мале вредности – пнеуматици за службена возила (летње гуме)

Позив за подношење понуда  може се преузети овде. Конкурсна документација  може се преузети овде. Измена конкурсне документације  може се преузети овде. Одговор на захтев може се преузети овде. Обавештење о продужењу […]