Набавка услуге – Редовна годишња провера усклађености Акта о безбедности информацијама са израдом нових процедура

Набавка услуге – Редовна годишња провера усклађености Акта о безбедности информацијама са израдом нових процедура број 404-02-232/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 02.06.2023 Facebook Twitter […]

Јавна набавка услуга одржавања и развоја ИТЦМ модула за потребе Управе за ветерину

Јавна набавка услуга одржавања и развоја ИТЦМ модула за потребе Управе за ветерину број 404-02-220/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. 21.06.2023 Обавештење о додели уговора […]

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и ажурирању сајта Управе за ветерину

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и […]

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији

Јавна набавка добара – антивирус заштите рачунара и израда резервних копија података радних станица на локацији број 404-02-203/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 23.05.2023 Facebook […]

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и ажурирању сајта Управе за ветерину – ОБУСТАВЉЕНО

Набавка услуге – Подршка корисницима ИТ система управе за ветерину у редовном раду на апкликацијама ради несметаног и континуираног обављана послова у складу са уговорним обавезама и рад на одржавању и […]

Јавна набавка – Услугa реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Јавна набавка – Услугa реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње број 404-02-00193/2023-05 […]