Јавна набавка добара – Туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу – увоз нерегистрованог лека

Јавна набавка добара – Туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу – увоз нерегистрованог лека број 404-02-294/2023-05 Позив преузети овде. Одговор 1 може се преузети овде. 03.08.2023 Одговор […]

Јавна набавка добара – вакцина против класичне куге свиња

Јавна набавка добара – вакцина против класичне куге свиња број 404-02-271/2023-05 Позив преузети овде. Одлука о додели уговора може се преузети овде. 08.08.2023 Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  […]

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 3

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 3 број 404-02-287/2023-05 Позив преузети овде. Исправку позива преузети овде. 21.07.2023 Позив – пречишћени текст преузети […]

Набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције

Набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције број 404-02-284/2023-05 Позив преузети овде. Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 19.07.2023 Facebook Twitter Linkedin Email