Ветеринарска инспекција спречила нелегалан промет говеда према Косову и Метохији

Ветеринарска инспекција Рашког Управног Округа је по позиву полиције са ЗТП Брњак извршла увиђај над возилима И.Д. и Г.З. који су вршили транспорт говеда према КиМ. Том приликом је утврђено да се у […]

Неисправно декларисан „пекарски мед“ повучен из промета

Ветеринарска инспекција је поступајући по пријави потрошача извршила службену контролу меда у промету у више малопродајних објеката (начина декларисања меда у складу са новим Правилником о квалитету меда и других производа пчела) а […]

Акцијска контрола промета хране животињског порекла на пијаци „Бубањ Поток“

Републичка ветеринарска инспекција је у сарадњи са комуналном полицијом, у суботу 12.3.2016.године, извршила службену контролу промета хране животињског порекла на робној пијаци у Бубањ Потоку. Контролисано је пет физичких лица који су […]

Контрола безбедности хране на ТЦ Дивчибаре

Ветеринарски инспектори Колубарског и Рашког округа су у периоду од 10-12.02.2016. године спровели две акцијске контроле у циљу сузбијања недозвољене производње и промета хране животињског порекла.  У контроли промета хране животињског порекла […]

СПРЕЧЕН НЕЛЕГАЛАН ПРОМЕТ ЖИВИНСКОГ МЕСА СА КиМ

03.02.2016. године по пријави патроле полиције из Тутина, ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине су извршили службену контролу промета хране животињског порекла у близини административног прелаза са КиМ и […]

ОБУКА ВЕТЕРИНАРСКИХ ИНСПЕКТОРА О СПРОВОЂЕЊУ СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА ДОБРОБИТИ ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА, УСЛОВИ И ИНДИКАТОРИ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE, УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ  у складу са Акционим планом и преузетим обавезама  у поступку придруживања  ЕУ  формирала је Радну групу са задатком спровођења Обука ветеринарских инспектора […]

КОНТРОЛА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ НА ТЦ КОПАОНИК

28.01.2016. године, ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине су извршили акцијску контролу промета / безбедности хране животињског порекла на туристичком центру Копаоник. Извршена је службена контрола 14 субјеката у пословању храном, од […]

ИЗ ПРОМЕТА ПОВУЧЕНО 800 КОНЗУМНИХ ЈАЈА ПРОИЗВОЂАЧА „ФИЛИ ПИЛИ“

Вeтeринaрска инспeкциjа је јуче током службeне кoнтрoле у oбjeкту „Merkator S“ Meгaмaркeт Рoдa у Вaљeву, у прoмeту зaтeкла 800 кoмада кoнзумних jaja прoизвoђaчa „Фили пили“ – фaрме Mрчић, Вaљeвo, кao јаја […]