Јавна набавка добара – службених одела за граничне ветеринарске и граничне фитосанитарне инспекторе за потребе Управе за ветерину и Управе за заштиту биља

Позив за подношење понуде може се преузети овде. Конкурсна документација  може се преузети овде. Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези саприпремањем понуде 1  може се преузети овде. […]

Јавна набавка мале вредности услуга – одржавање развојних продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Позив за подношење понуде може се преузети овде. Конкурсна документација  може се преузети овде. Одлука о додели уговора  може се преузети овде. Обавештење о закљученом уговору  може се преузети овде. Facebook […]

Обавештење о почетку 17. кампање оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила, пролеће 2019. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде уз подршку ЕУ у Србији започиње 17. кампању оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа против беснила у Републици Србији. Вакцинација ће се спроводити избацивањем вакцина […]

Јавна набавка добара – вакцина против болести квргаве коже говеда

Позив за подношење понуде може се преузети овде. Конкурсна документација вакцина против квргаве коже говеда  може се преузети овде. Одговор 1 на захтев може се преузети овде. Одговор 2 на захтев […]